Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Προκήρυξη: Ταμίες και ταξιθέτες 2015 του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ταμείων και της ταξιθεσίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.


Ως  α) ταµίες  και  β) ταξιθέτες  και  ελεγκτές  εισόδου  στις  εκδηλώσεις  που  θα πραγµατοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο2015, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη 17 θέσεων ταµιών στην Αθήνα, 7 θέσεων ταµιών στην Επίδαυρο, έως 85 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας, έως 60 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και έως 16 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2015.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...