Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Γιατί δεν θα διδάσκεται Θεατρική Αγωγή στην Ε' και Στ' Δημοτικού

Με τη νέα μορφή Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου  όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής μέχρι και την Τετάρτη Δημοτικού στην πρωινή ζώνη και ως μάθημα επιλογής στην απογευματινή ζώνη. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» το μάθημα  της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Α’, Β, Γ’ και Δ’ τάξεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω.

theatro
Ως εκ τούτου, η προκείμενη μη διδασκαλία του μαθήματος στην Ε’ και στην Στ’ Δημοτικού προκλήθηκε από την επέκτασή της Θεατρικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία της χώρας κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την απαραίτητη ανακατανομή των διδακτικών ωρών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή ενώ σημειώνει ότι το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στην Εκπαίδευση αποτελεί μέσο γνώσης, ψυχαγωγίας,  αισθητικής καλλιέργειας, πολιτισμού προωθεί την αυτογνωσία καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και αναπτύσσει την κριτική σκέψη. 

Ειδικότερα, το θέατρο ως μορφή Τέχνης εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες νοητικά, συγκινησιακά, σωματικά, γλωσσικά, κοινωνικά, αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω τους και να χειρίζονται αποτελεσματικά τα δικά τους. Oι Τέχνες μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο προσέγγισης της γνώσης διαθεματικά, διεπιστημονικά και το κυριότερο βιωματικά. 

Ο Υπουργός κάνει γνωστό ότι η Θεατρική Αγωγή διδασκόταν μέχρι τώρα μόνο σε σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ, 30-5-2011/Φ.12/520/61575/Γ1) για μία ώρα εβδομαδιαίως και ως μάθημα επιλογής στην απογευματινή ζώνη, ενώ στα κλασικά Oλοήμερα Δημοτικά σχολεία τα οποία αποτελούσαν και την πλειοψηφία των σχολείων της χώρας, οι μαθητές δε διδάσκονταν Θεατρική Αγωγή σε καμία τάξη παρά μόνο στην απογευματινή ζώνη ως μάθημα επιλογής.   

Στο τέλος της απάντησής του ο Νίκος Φίλης καταλήγει ότι  η παιδαγωγική αξία της εν λόγω μαθήματος είναι αδιαμφισβήτητη ειδικά για τους/τις μαθητές/-τριες  του Δημοτικού Σχολείου. Το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναγνωρίζοντας αυτόν τον σημαίνοντα ρόλο, με τη συμβολή του επιστημονικού του φορέα, του Ι.Ε.Π., έχει σαν στόχο να προωθήσει την ενίσχυση της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής Παιδείας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

www.xenesglosses.eu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...