Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Δεν αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής - Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

Δεν αναμένεται να αλλάξει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τη δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής από δασκάλους. 
Το πιο πάνω προκύπτει από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με το οποίο τονίζεται ότι το μάθημα διδάσκεται από πτυχιούχους του κλάδου ΠΕ32 (Θεατρικών Σπουδών) και ΠΕ18.41 (Δραματικής Τέχνης) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 (δασκάλους).

Δεν αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής

Πιο αναλυτικά σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες στελέχωσης των σχολείων από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ 18.41 η Θεατρική Αγωγή θα μπορούσε να διδάσκεται και από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 μετά από σχετική εισήγηση του Οικείου Σχολικού Συμβούλου και Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εφόσον δεν παραβιάζεται το διδακτικό τους ωράριο και λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στο γνωστικό αντικείμενο
  2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Θεατρικών Σπουδών ή Δραματικής Σχολής
  3. Να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή ή τη Δραματική Τέχνη ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από φορείς αναγνωρισμένους από το ΥΠΑΙΘ ή το Υπουργείο Πολιτισμού.
www.news.gr/Καλόγηρος Βασίλειος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...